Nordics Banner 1920 200

Fondtjenester for nordiske kapitalforvaltere

Siden EFA i over 15 år har støttet nordiske kapitalforvaltere og levert et komplett spekter av tjenester, understreker dette vårt fortsatte engasjement for regionen, og er et naturlig neste steg i vår reise mot å bli den ledende plattformen for investortjenesteplattformer i Norden.


Vi er glade for å åpne vårt nye nordiske kontor i Stockholm.


EFAs kunder inkluderer noen av de mest prestisjefylte nordiske kapitalforvalterne. Vi tilbyr dem fondadministrasjon, overføringsbyråtjenester og regulatoriske løsninger for både deres svenske innenlandske fond og luxembourgske fond, i tillegg til front-, mellom- og bakkontortjenester for de segregerte mandatene de administrerer.


Fondbransjen i Norden er velkjent for sine meget høye standarder når det gjelder bærekraftige saker, ytelse og styring.


Nordiske kapitalforvaltere er innovative og initiativrike når det kommer til å lansere nye produkter, ta i bruk nye regler som SFDR og distribuere produktene sine nasjonalt, internordisk og utover hele Europa.


Det er der EFA trer inn. Som en engasjert langsiktig partner er det vår misjon å gjøre det mulig for våre kunder å fokusere på det som betyr noe i deres virksomhet. Dette gjør vi ved å ta hånd om administrasjonen deres og å støtte styringen med rapportering.


Ekspertene våre er allerede der ute og betjener våre nordiske kunder, letter deres daglige drift, finner løsninger på bransjeutfordringer, hjelper dem med å bygge sterk styring, redusere kostnader eller øke distribusjonsrekkevidden.


EFA tilbyr en bred verktøykasse av tjenester og modulære løsninger fra front- til mellom- og bakkontor som støtter multi-aksjeklasse, multi-valutaer, multi-aktiva, multi-verdivurdering, multi-megler, multi-depotmodeller for å betjene krevende institusjonelle investorer eller massedistribusjon. – Denne tjenesten kan kombineres med funksjoner for svingende prissetting, sammenslåingsordning og et komplett sett med regulatoriske løsninger. Alle våre tjenester, som frontkontor-tjenester, mellomkontorer, fondsregnskap eller overføring kan tilbys uavhengig for å imøtekomme ditt nåværende oppsett og behov på best mulig måte.

Hvorfor velge EFA som partner ?

EFA håndterer effektivt flere aksjeklasser, flere valutaer, samt alle typer sikrede aksjeklasser. I en setting med flere ledere administrerer EFA deres ulike strømmer i fondet og legger til rette for aktivasamling, noe som gir mer effektiv forvaltning.

I turbulente markedstider har EFA vist seg robuste når det gjelder verdivurdering av omsettelige verdipapirer. Dette er en integrert del av vår tjeneste for NAV-produksjon og fondsregnskap.

EFA tilbyr fullt bemannede frontkontorsystemer for å la kapitalforvaltere å optimere sine porteføljeforvaltningsoperasjoner, øke fleksibiliteten når det gjelder handelsutførelsesflyt (megler- og depotbankforbindelser) og operere i samsvar med stadig utviklende lover og forskrifter som MiFID.

EFA gjør det mulig for sine kunder å outsource sine mellomkontoraktiviteter. EFA-sentralisert handelsadministrasjonsplattform som er fullt integrert med DTCC-CTM-løsningen er forhåndstilkoblet til et stort fellesskap av meglere. EFA overlapper dette med handelsadministrasjonstjenester, utfører handelsmatching, sender oppgjørsinstruksjoner via SWIFT og overvåker deretter handelsoppgjør. I tillegg til å redusere den operasjonelle risikoen for oppgjørssvikt, samler og administrerer EFA viktige transaksjonsdata for å hjelpe kapitalforvalteren med å bygge og vedlikeholde investeringsregisteret.

EFA støtter det klimarelaterte engasjementet til sine kunder ved å tilby ESG-tjenester som muliggjør en uavhengig vurdering av fondsporteføljer når det gjelder bærekraft, og løpende overvåking av ESG-risikoprofilen til deres fond, samt levere en regulatorisk rapporteringsløsning i forhold til SFDR og EU-taksonomi.

Enten det gjelder private kapitaler, eiendom, gjeld eller andre typer private eiendeler, kan du stole på at vårt team for private kapitaltjenester støtter virksomheten din i risikokapital, utnyttet oppkjøp, infrastrukturgjeld, SME-lån, mezzanine-gjeld, fond av fond eller i andre strategier.

EFAs evne til å rapportere gir deg verktøyene til å administrere virksomheten din på en forsvarlig måte. Med alt fra administrasjonsresultatrapporter til rapporter om FATCA/CRS, risiko og ESG (SFDR) og likviditetsstresstesting, leverer vi grundig den støtten som trengs til forvaltningsselskapet.


EFA støtter distribusjonen din.

  • EFAs data og dokumenter støtter kapitalforvaltere med å nå investorer i full overensstemmelse med deres lokale regler og EU-regler (KID, EPT, EMT, EET og annen  regulatorisk rapportering).
  • EFA har, som en uavhengig institusjonell aktivaadministrator, utviklet kontakt med over 1100 distributører og plattformer.
  • EFA støtter komplekse distribusjonskjeder med komplekse provisjons- og retrosesjonsberegninger.

En bærekraftig og pålitelig partner

  • ECOVADIS gold recognition level
  • Signatory of the United Nations Global Compact Initiative
  • Signatory of the UN-supported Principles for Responsible Investment


More info on our Corporate Social Responsibility

Ønsker du mer informasjon om våre fondtjenester for nordiske kapitalforvaltere?

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg gjerne.

Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field
Please enter a valid email address
Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field
Please complete this field